Bouw mee aan het Bilts HoogkruisHet Bilts Hoogkruis is tot stand gekomen dankzij giften van particulieren, instellingen en bedrijven.
Vrijwillige bijdragen voor het onderhoud van het hoogkruis kunnen worden overgemaakt naar NL23 INGB 0664 7990 00 (t.n.v. Landman / Jastrzebski).

Voor vragen en informatie stuur een mail naar: Info@biltshoogkruis.nlSponsors van het Bilts HoogkruisSponsoring afbeeldingen Bilts Hoogkruis voor � 500 (afbeeldingen 3 en 28 voor � 1000)

Oostzijde, voorkant in de richting Landgoed Oostbroek en het Kloosterpark

1. Topsegment: beschermengel
Gesponsord door: fam. Span - van de Repe uit De Bilt.

2. De werken van barmhartigheid: gevangen bezoeken

3. Centrale voorstelling: slangen staarten in elkaar gedraaid: strijd van goed tegen kwaad (� 1000)

4. De werken van barmhartigheid: zieken verzorgen
Gesponsord door: Ds H. A. Moolenaar MA

5. Adam en Eva en de slang

6. David met de harp. De harp is ook symbool voor Ierland en staat op de Ierse euromunten
Gesponsord door: wijkgemeente rond de Immanuelkerk

7. De drie wijzen bezoeken Maria en het kind
Gesponsord door: wijkgemeente rond de Opstandingskerk

8. Drakengroep
Gesponsord door: Klussenbedrijf Wouter Steendam te De Bilt vanwege het maken van het model van het hoogkruis

9. Abt Ludolf, de eerste abt van het Laurensklooster waarvan de bouw startte rond 1113
Gesponsord door: fam S.W. van der M. te De Bilt

10. Abdis Henrica van Erp, belangrijkste abdis van het vrouwenklooster naast Oostbroek
Gesponsord door: Hoveniersbedrijf Hoefakker BV vanwege de aanleg van het terrein

11. Rand van Keltische dubbele spiralen
Gesponsord door: aannemingsbedrijf H. van Tuyl vanwege het maken van het fundament

Zuidzijde, gericht naar Uithof

12. Keltische vlecht in drie�n

13. Keltische vlecht in vieren

14. Het zwaard van St. Maarten (hoort bij 28)

15. Keltische vlechtmotieven bovenop de cirkel

16. Hert (kopse kant van zijarm)

17. Het Alziend Oog (onderaan de zijarm)

18. Keltische vlechtmotieven onderaan de cirkel

19. Dierfiguur

20. Negen spiralen

21. Keltisch vlechtwerk in vieren

22. Diagonaal vlechtwerk met vier spiralen

23. Wapen van Groenekan

24. Sint Laurens. De Bilt heeft het rooster van Laurens als wapen
Gesponsord door: RK Michael-Laurens parochie

25. Rand van Keltische dubbele spiralen
Gesponsord door: aannemingsbedrijf H. van Tuyl vanwege het maken van het fundament

Westzijde, gericht naar de stad Utrecht

26. De werken van barmhartigheid: opvangen en huisvesten
Gesponsord door: Stichting SSW.

27. De werken van barmhartigheid: hongerigen voeden
Gesponsord door: Van Der Valk Hotel De Bilt - Utrecht

28. Centrale voorstelling: Sint Maarten geeft de helft van zijn mantel aan een bedelaar (� 1000)
Gesponsord door: Raad van Kerken De Bilt en omstreken

29. De werken van barmhartigheid: dorstigen te drinken geven
Gesponsord door: Van Der Valk Hotel De Bilt - Utrecht

30. De werken van barmhartigheid: de doden begraven
Gesponsord door: Tap Uitvaartzorg De Bilt

31. Sint Patrick, de apostel van Ierland
Gesponsord door: Keltische gespreks- en tekenkring De Bilt

32. Sint Columba van Iona, temde het monster van Loch Ness
Gesponsord door: Danielle van Dijk, docent van de Stichtse Vrije School en auteur: www.danielle-vandijk.nl

33. Sint Willibrord, bracht het Christendom naar de Lage Landen
Gesponsord door: Onafhankelijk Vermogensbeheer 's-Gravenhage OVG te Den Haag

34. Wapen van Westbroek

35. Wapen van Achttienhoven

36. Godebald, bisschop van Utrecht van 1114 - 1127
Gesponsord door: Utrechtse beleggingsvereniging 'Op den Flesch' te Utrecht

37. Keizerin Mathilde. Zij schonk de grond voor het Laurensklooster
Gesponsord door: buren van het Hoogkruis: bewoners Kerklaan, Blauwkapelseweg, Bilthovenseweg, Kloosterpark

38. Rand van Keltische dubbele spiralen
Gesponsord door: aannemingsbedrijf H. van Tuyl vanwege het maken van het fundament

Noordzijde, gericht op Maartensdijk / Hollandsche Rading

39. Keltische drieknoop

40. Keltische spiraal (roterend)

41. Diermotief (vissen)

42. Keltische vlechtmotieven bovenop de cirkel

43. Griffioen (kopse kant van zijarm)
Gesponsord door: Mw. Mirjam Steenbergen

44. Zegenende en beschermende hand van God
Gesponsord door: Nico van den Ham vanwege het maken en beheren van de website

45. Drie koppen in een slangenvlecht

46. Zeven spiralen diagonaal

47. Keltische knopen, in zessen

48. Keltisch fijn vlechtwerk diagonaal

49. Wapen van Hollandsche Rading

50. Ridders Theoderik en Herman, stichters van de St Laurensabdij op Oostbroek
Gesponsord door: Herman Steendam, De Bilt

51. Rand van Keltische dubbele spiralen
Gesponsord door: aannemingsbedrijf H. van Tuyl vanwege het maken van het fundament