Nieuws over het Bilts Hoogkruis

08 september 2012 - Model van het Kruis op de Kunstmarkt
Op zaterdag 8 september was de Stichting Bilts Hookruis met een informatiestand aanwezig op de kunstmarkt in het Van Boetzelaerpark. Een model van het Bilts Hoogkruis op halve grootte, nog altijd twee meter hoog, was een echte aandachttrekker. Veel mensen bezochten de stand en er waren veel enthousiaste reacties op de plannen. Het is de bedoeling dat het cultuurmonument tijdens de volgende kunstmarkt in 2013 feestelijk wordt onthuld.

De stand van de stichting.Voorbeeld van een uitgehakte afbeelding.