Nieuws over het Bilts Hoogkruis

08 september 2018, Open Monumentendag - 5 Jaar Bilts Hoogkruis


Het is alweer vijf jaar geleden dat in het Van Boetzelaerpark het Bilts Hoogkruis werd onthuld ter gelegenheid van het 900-jarig bestaan van De Bilt. Een geschenk van de Biltse kerken aan de gemeenschap, om de Ierse roots van onze gemeente te eren. Ter gelegenheid van het eerste lustrum zijn vertegenwoordigers van de Stichting Bilts Hoogkruis op zaterdag 8 september tijdens de Kunstmarkt met een stand bij het kruis aanwezig, waar onder andere het boek van Gert Landman over de achtergronden en totstandkoming van het monument te koop is.

Het Bilts Hoogkruis, vervaardigd door beeldhouwer Jelle Steendam, is gemaakt naar Iers model, waar op tal van plaatsen eeuwenoude hoogkruisen in het landschap oprijzen, vaak bij kerken en op (voormalige) kloosterterreinen, maar ook op centrale plaatsen in dorpen en steden. Veel Ierse hoogkruisen bevatten, naast de typerende complexe Keltische vlechtmotieven en spiralen, Bijbelse afbeeldingen. Wat het Bilts Hoogkuis zo bijzonder maakt, zijn de gegraveerde afbeeldingen over de ontstaansgeschiedenis van De Bilt. Zoals de pelgrimage van ridder Theoderik naar Lough Derg in Donegal, de bouw van het klooster op Oostbroek door Bisschop Godebald en de schenking van de moeraslanden ten oosten van Utrecht aan het klooster door keizerin Mathilde. Een uniek beeldverhaal in steen! Wie persoonlijk uitleg wil bij het voor Nederland unieke hoogkruis, of wie nog een exemplaar van het boek van Gert Landman wil aanschaffen, van harte welkom op zaterdag 8 september vanaf 12 uur.

Rob Jastrzebski

zie www.monumentendebilt.nl/monument/bilts-hoogkruis voor een korte beschrijving. Van harte welkom bij het Bilts Hoogkruis.

Het Hoogkruis 5 jaar