Nieuws over het Bilts Hoogkruis

13 September 2014 - En jaar Bilts Hoogkruis
Bij stralend zonnig weer beleefde het Bilts Hoogkruis op zaterdag 13 september zijn eerste verjaardag. Het stichtingsbestuur organiseerde voor deze gelegenheid een kleine bijeenkomst voor sponsors en leden van de Club van 100, mensen die met een financile bijdrage het monument mede hebben mogelijk gemaakt.

Een jaar na de feestelijke onthulling van het hoogkruis was er opnieuw een officieel feestelijk tintje. Er werden twee borden onthuld die bezoekers informatie geven over de achtergrond van het kruis en de over de afbeeldingen. De informatieborden zijn ontworpen door grafisch ontwerper Nils Buis en zijn een dag vr de bijeenkomst op hun plek gezet door aannemersbedrijf Van Tuijl. Samen met het ovale grindplein rond het kruis, dat al vr de zomer werd opgeleverd, is de aankleding van de omgeving van het monument nu helemaal klaar.

Er was zaterdag veel te doen in De Bilt. De Kunstmarkt in het van Boetzelaerpark, de Marktdag bij de Dorpskerk en de Oldtimerdag trokken veel bezoekers naar het dorp en heel wat mensen wisten ook de weg naar het Bilts Hoogkruis te vinden. Voorzitter Gert Landman van de Stichting Bilts Hoogkruis zei in een korte toespraak dat het monument een jaar na de onthulling inmiddels een baken van herkenning is geworden aan de zuidrand van de Bilt. Penningmeester Herman Steendam voegde eraan toe dat de kosten voor de realisatie van het kruis al grotendeels zijn gedekt door de medewerking van talrijke donateurs en enkele grotere sponsors. Hij verwachtte dat het nog resterende bedrag het komend jaar alsnog binnen komt, dankzij de steun van onder andere de leden van de Club van 100. Hij kondigde tevens aan dat de stichting volgend jaar rond deze tijd zal worden opgeheven omdat haar doel, het schenken van een monument met eeuwigheidswaarde aan de 900-jarige gemeente De Bilt, is bereikt.