Nieuws over het Bilts Hoogkruis

14 September 2013 - Word lid van de 'Club van 100 Bilts Hoogkruis'.


Het Bilts Hoogkruis staat! Maar de activiteiten gaan door. De omgeving van het monument moet nog worden 'aangekleed' en er komt nog een boekje uit over de geschiedenis en de totstandkoming van het kruis. Voor deze activiteiten is nog behoorlijk wat geld nodig. De Stichting Bilts Hoogkruis hoopt dat bedrijven en burgers het nog benodigde geld via giften bijeen willen brengen. Hiervoor is de 'Club van 100' opgericht, een club mensen die zich aan het hoogkruis verbinden door gedurende enkele jaren jaarlijks een bedrag van honderd euro te schenken.

Zie verder onder de rubriek 'Giften'.