Nieuws over het Bilts Hoogkruis

03 augustus 2012 - Vergunningaanvraag voor Bilts Hoogkruis Van Boetzelaerpark
Het Van Boetzelaerpark in De Bilt krijgt waarschijnlijk de eer om het Bilts Hoogkruis te huisvesten. Samen met de afdeling Beheer Openbare Ruimte van de gemeente heeft het bestuur van de Stichting Bilts Hoogkruis verschillende locaties in het park bekeken. Een grasstrook naast het weiland, nabij de ingang aan de Kerklaanzijde, heeft bij zowel de stichting als de gemeente de voorkeur. Vanaf deze locatie is er zicht op het KNMI, dat staat op de plek van het vroegere vrouwenklooster. Nog eerder stonden op dat terrein de voorlopige onderkomens tijdens de bouw van het klooster op Oostbroek. Dat speelde een belangrijke rol in de Biltse geschiedenis. Het hoogkruis en een van de oudste historische plaatsen in De Bilt zijn zo via een 'zichtlijn' met elkaar verbonden.

Een eerste schetsplan voor het hoogkruis is inmiddels bekeken door de gemeente. Hoewel het van Boetzelaerpark de bestemming 'groenvoorziening' heeft, kan voor een kunstwerk worden afgeweken van dit bestemmingsplan. Het College van Burgemeester en Wethouders zal daarover tijdens de verdere behandeling van de vergunningaanvraag een beslissing nemen. Het schetsplan is ook door de welstandscommissie aan een voorlopige toets onderworpen en in principe akkoord bevonden. Vervolgens heeft de Stichting eind juli bij de gemeente De Bilt een omgevingsvergunning aangevraagd voor plaatsing van het monument in het park. Het vergunningtraject kost behoorlijk wat tijd. Over ongeveer een half jaar hopen we te weten of de vergunning wordt verleend en of het hoogkruis daadwerkelijk in het van Boetzelaerpark kan worden geplaatst. Het tempo van de voorbereidingen voor het project wordt ondertussen opgevoerd.Als alles goed gaat zal dit in september 2013 het aanzicht zijn van het hoogkruis in het van Boetzelaerpark.