Anbi documenten van de Stichting Bilts Hoogkruis

Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI)

Stichting Bilts Hoogkruis is door de Belastingdienst aangemerkt als Culturele Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Een gift aan een culturele ANBI mag voor 125 procent als aftrekpost bij de belasting worden opgegeven.
Via onderstaande links vindt u de documenten waarin wij verantwoording afleggen voor ons financiŽle beleid.

Bestuur Stichting Bilts Hoogkruis
Voorzitter: Gert Landman
Penningmeester: Herman Steendam
Secretaris: Rob Jastrzebski

Bilts Hoogkruis (beleidsplan 2011-2013) update dec 2013
Oprichtingsakte Stichting Bilts Hoogkruis
Uittreksel KvK Stichting Bilts Hoogkruis
realisatie en restant begroting 19 februari 2014